KORPORATIVNI INTEGRITET

DOKUMENTI


PORUKA KORPORATIVNOG INTEGRITETA

latinica

Preuzmi

Politika zabranjenih aktivnosti

latinica

Preuzmi

Kodeks za dobavljače i poslovne partnere

latinica

Preuzmi

Politika zaštite prijavitelja nepravilnosti

latinica

Preuzmi

Zahtjev za sponzorstvo

latinica

Preuzmi

Zahtjev za sponzorstvo

ćirilica

Preuzmi

Upit za donaciju

latinica

Preuzmi

Upit za donaciju

ćirilica

Preuzmi

Program korporativnog integriteta

latinica

Preuzmi

Integrity Compliance Program

engleski

Preuzmi

Kodeks poslovnog integriteta

latinica

Preuzmi