KORPORATIVNI INTEGRITET

PORUKA INTEGRITETA RUKOVODSTVA KORPORATIVNE PORODICE

U skladu sa opredjeljenjem Mind d.o.o, Mrkonjić putevi d.o.o, Merkur d.o.o, Tržnica Banja Luka d.o.o, Čistoća Banja Luka A.D, KPL Ljubljana d.o.o, Očna optika d.o.o, Euro Paneli d.o.o, Atom Mind d.o.o, Atos osiguranje A.D, PZG d.o.o, Tač Ljubljana d.o.o. i Tam d.o.o. da svoje poslovanje uvijek i bez zadrške obavljaju u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i propisima kao i najvišim standardima poslovnog integriteta, donijeli smo odluku o usvajanju Okvira programa korporativnog integriteta, koji je ključna komponenta naše posvećenosti pridržavanju najviših standarda poslovne odgovornosti i njegovanja kulture usklađenosti koji stavlja fokus na poslovanje s integritetom.
U narednim mjesecima usvojićemo Kodeks poslovnog Integriteta i dodatne procedure i politike kako bi se uskladili sa najboljim svjetskim praksama poslovanja sa integritetom uključujući i smjernice Svjetske Banke.
Provođenje programa i poštivanje svih procedura je obavezujuće za sve zaposlenike bez obzira na individualne karakteristike njihovih ugovora o radu, kao i na sva ovlašćena lica (poput direktora), agente, zastupnike i sva druga lica koja nastupaju u ime i za račun naše korporativne porodice.
Svi se moraju ponašati u skladu sa ovim standardima kojim se rizik od pojave zabranjenih praksi svodi na minimum. Pored obaveze da se upoznaju sa pravilima i ponašaju u skladu sa pravilima svi su dužni da prijave pojave koja predstavljaju zabranjena ponašanja.
Pored obaveze, veoma nam je bitno da zaposleni osjećaju slobodu da ukažu na nepravilnost i da shvate da je to poželjno i pohvalno ponašanje, zbog čega cćemo usvojiti politiku zaštite prijavitelja kojom garantujemo da niko ko u dobroj vjeri izvrši prijavu neće biti kažnjen niti biti izložen bilo kakvoj vrsti odmazde ili štetne radnje.

Korporativna porodica je opredijeljena da svoje ukupno poslovanje prožme standardima integriteta i na tim osnovama zasniva svoju održivost i prosperitet.

PORUKA KORPORATIVNOG INTEGRITETA

Preuzmi