STRUKTURA UPRAVLJANJA

"Težeći ka unaprijeđenju metoda poslovanja te rastući u skladu sa potrebama tržišta i korisnika, kontinuirano ostvarujemo poslovne uspjehe. Vjerujem da je u srcu našeg rasta na tržištu predanost očuvanju tradicije te razvoju društvene zajednice. Vijek koji je iza nas je donio turbulentne padove i trijumfalne uspone našem podneblju, ali Tržnica se oduprijela zubu vremena te opstala kao sinonim sigurne luke domaćeg prosperiteta. Vijek prijateljstva je zasigurno dokaz da je Tržnica odavno postala mnogo više od pijace, ali ne i razlog da prestanemo raditi na svojoj viziji."

generalni direktor


Generalni direktor

Nemanja Bilanović


Zamjenik generalnog direktora

Mladen Čulić


Tehnički direktor

Branko Kesić


Komercijalni direktor

Slobodanka Gaćanović


Preduzeće je podijeljeno na sektore, službe i poslovne jedinice:

 • Sektor za unaprjeđenje kvaliteta i marketinga
 • Sektor finansija i računovodstva
 • Sektor uslužnih djelatnosti

Samostalna služba za razvoj i investicije

 • Služba informacionih tehnologija
 • Samostalna služba revizije i interne kontrole
 • Služba pravnih i opštih poslova

Poslovna jedinica Gradska tržnica

 • Poslovna jedinica Nova pijaca
 • Poslovna jedinica Maloprodaja
 • Poslovna jedinica Istočno Novo Sarajevo

Registrovano je za obavljanje sljedećih djelatnosti:

 • usluge tržnica i pijaca na veliko i malo
 • trgovina mješovitom robom na veliko i malo na domaćem i vanjskom tržištu
 • ugostiteljske usluge
 • transport za vlastite potrebe i potrebe drugih pravnih i fizičkih lica