Skip links

Nova pijaca

Stočna, kvantaška i auto pijaca

Stočna, kvantaška i auto pijaca.

Nova pijaca

Na izmještenoj lokaciji, smještene su sljedeće pijace: stočna – savremeno opremljena pijaca za trgovinu krupnom i sitnom stokom; auto-pijaca, sa širokim izborom polovnih automobila; kvantaška pijaca, snabdjevena uvijek svježim poljoprivrednim proizvodima i životnim namirnicama; robna pijaca – specijalizovana za trgovinu proizvoda robe široke potrošnje, kao i “buvlja” pijaca, opskrbljena povoljnom, polovnom robom. Kako bi se kupovina mogla realizovati na što ugodniji način, kupcima je u okviru Pijace na raspolaganju i niz drugih popratnih sadržaja i ugostiteljskih objekata. Na površini od 5 duluma posluje 500 zakupaca a pijačni dan za prodaju automobila je nedjelja, dok se stara i polovna roba prodaje utorkom i nedjeljom. Utorak je dan koji je rezervisan i za stočnu pijacu. Prodavci voća I povrća i trgovine na veliko i malo za sve kupce otvoreni su svakodnevno. Radno vrijeme Pijace je od 00-24h a pronaći ćete nas na adresi Braće Podgornika bb.

Kontakt informacije

Braće Podgornika 2
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 313 371

500
Zakupaca
5
duluma površina
0-24h
Radno vrijeme